De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert v.d. Klis

De collecte tijdens de dienst is voor de diaconie, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  24 april is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen

 

Dinsdagavond 26 april 19.30 uur  Dorpskerk Dalen  

Het nieuwe liedboek wordt sinds medio 2013 gebruikt in onze kerkdiensten. Het liedboek bevat veel mooie nieuwe liederen, die onbekend zijn. In maart 2015 hebben we al een eerste zangavond gehouden, waarin we een aantal nieuwe liederen hebben ingestudeerd; er zijn echter nog veel liederen die we ons eigen kunnen maken.  Wij willen u daarom uitnodigen voor de tweede zangavond en wel op 26 april a.s. vanaf 19.30 uur. De avond zal ongeveer ruim een uur duren. Mw. Sjoukje de Ruiter zal ons ook weer op weg helpen door liederen voor te zingen.

We hopen op veel zangers en zangeressen en nodigen u hierbij van harte uit!

Ds. den Braanker, Sjoukje de Ruiter, Geert Meendering


Feest van de Geest 

Dit jaar doet de kerk van Dalen voor het eerst mee met Feest van de Geest. Tussen Hemelvaart en Pinksteren is de kerk open voor kunst in de kerk met betrekking tot het Pinksterfeest. Het thema is “Vrijheid van Geest”. Het is een landelijk project waar in onze regio Midden Zuid Oost Drenthe 19 kerken aan meedoen en 26 kunstenaars. Bij ons, in Dalen, exposeert kunstenares Marieke Geerlings uit Stieltjeskanaal.   U kunt haar kunstwerken bekijken tijdens de openingsdagen 5, 6, 7 en 8 mei plus 13, 14,15 en 16 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Een overzicht van de deelnemende kerken en meer informatie kunt u vinden op www. feestvandegeest.nl


 

Uitnodiging groothuisbezoek jongvolwassenen

In de afgelopen maanden zijn in onze kerkgemeente verschillende Groothuisbezoeken georganiseerd door de ouderlingen. Hieruit kwam de vraag of er ook voor de jongvolwassenen een apart groothuisbezoek kon worden georganiseerd. Hier willen wij graag aan tegemoet komen en we nodigen jullie uit om op Maandagavond  9 mei of op woensdagavond 11 mei  om 20.00 uur in de pastorie  samen te komen met onze dominee en een ouderling. Alle jongvolwassenen uit de gemeente worden hiervoor uitgenodigd. Graag aanmelden vóór 30 april bij Jannie Houkes, per email: w.houkes@planet.nl


 

Agenda

16 -4 – 2016: Bezoek van 4 gemeenteleden uit Ruse

16 -4 – 2016: Eerste inzameling goederen voor de bazaar bij de Fam. Lennips de mars no. 10 van 9.30 tot 11.30

18 -4 -2 016: Bijbels culinair in de Weme. Voorbereiden vanaf 15.00 uur en om 18.00 uur aan tafel.

 

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar Ans Pouw en de kaart is gezonden naar Hennie Swets.

 

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!