De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor de eredienst en kerkmuziek, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  1 mei is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen

 

Dinsdagavond 26 april 19.30 uur  Dorpskerk Dalen 

Het nieuwe liedboek wordt sinds medio 2013 gebruikt in onze kerkdiensten. Het liedboek bevat veel mooie nieuwe liederen, die onbekend zijn. In maart 2015 hebben we al een eerste zangavond gehouden, waarin we een aantal nieuwe liederen hebben ingestudeerd; er zijn echter nog veel liederen die we ons eigen kunnen maken.  Wij willen u daarom uitnodigen voor de tweede zangavond en wel op 26 april a.s. vanaf 19.30 uur. De avond zal ongeveer ruim een uur duren. Mw. Sjoukje de Ruiter zal ons ook weer op weg helpen door liederen voor te zingen.

We hopen op veel zangers en zangeressen en nodigen u hierbij van harte uit!

Ds. den Braanker, Sjoukje de Ruiter, Geert Meendering


 

Collecte Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd: Zingen in je eigen taal

Op zondag 24 april 2016 collecteren de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk voor organisaties die in Nederland en wereldwijd kerkmuziek ontwikkelen voor diverse doel- of taalgroepen.

​Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel mensen zingen het liefst in hun eigen taal, met woorden en teksten die vertolken wat zij denken of voelen. Christenen uit etnische minderheden of behorend tot lokale stammen hebben niet altijd liederen in hun eigen taal. Daarom steunt Kerk in Actie organisaties als het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan. Dit centrum ontwikkelt christelijke en kerkliederen in diverse lokale talen, zodat mensen in heel Pakistan God kunnen lofzingen op melodieën die hen bekend zijn en in een taal die hen raakt.  Met deze collecte ondersteunen we in Nederland en wereldwijd organisaties die kerkmuziek ontwikkelen voor diverse doel- of taalgroepen.


 

Feest van de Geest 

Dit jaar doet de kerk van Dalen voor het eerst mee met Feest van de Geest. De openingsdagen zijn: 5, 6, 7 en 8 mei plus 13, 14,15 en 16 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Een overzicht van de deelnemende kerken en meer informatie kunt u vinden op www.feestvandegeest.nl

 


Agenda

9 mei of 11 mei            Groothuisbezoekjongvolwassenen  om 20.00 uur in de pastorie

21 mei                              Inzameling goederen voor de bazaar bij de Fam. Lennips de mars no. 10 van 9.30 tot 11.30

 

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar Mevr. Swets uit Ruinerwold, en de kaarten zijn gezonden naar Mevr. Bogaard aan de Achterkamp 11, en Mevr. Hazelaar aan de Brinkkampen 6

 

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd