De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor het missionair werk, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  8 mei is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. F. de Boer uit Dalen


 

Vrijheid

Het is een wonder
Het aller mooiste geschenk
Daarom is Nederland zo bijzonder
Het maakt namelijk niet uit wat ik denk

Ik kan mijn mening uitspreken
Niemand die me slaat
Het is zo gewoon gebleken
Geweld is een slechte daad

Vrede
Het is een wonder
Geen angst en pijn
Daarom is Nederland zo bijzonder
Dat zou overal op de wereld zo moeten zijn


 

Feest van de Geest 

Dit jaar doet de kerk van Dalen voor het eerst mee met Feest van de Geest. De openingsdagen zijn: 5, 6, 7 en 8 mei plus 13, 14,15 en 16 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Een overzicht van de deelnemende kerken en meer informatie kunt u vinden op www.feestvandegeest.nl


 

Agenda

9 mei of 11 mei                 Groothuisbezoekjongvolwassenen  om 20.00 uur in de pastorie

15 mei                                Pinksterdienst m.m.v. Greetje Pos op dwarsfluit

21 mei                                Inzameling goederen voor de bazaar bij de Fam. Lennips de mars no. 10 van 9.30 tot 11.30

 

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar:   Mevr. Tillema Kieftenweg 46 en de kaart is gezonden naar:  Dhr. Dijkstra Stationsstraat 20


 

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd


 

Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de dienst op 15 mei en 29 mei oppas in de Weme

Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met: Patrick Rodermond 0524551910 of  via het menu ‘Contact’, op onze kerkwebsite.