Sinds kort bestaat er een weggeef-editie van de Bijbel in Gewone Taal, de duidelijkste en begrijpelijkste Nederlandstalige bijbel. Deze editie is per set van vijf verkrijgbaar voor 25 euro bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG hoopt dat mensen die open staan voor de Bijbel, er nu een in handen krijgen en de rijkdom ervan ontdekken en ervaren.

‘We willen met deze editie kerken, missionaire organisaties en christenen helpen om de Bijbel door te geven. Bijvoorbeeld aan mensen die een Alpha-cursus volgen, bezoekers in de kerk, of bijvoorbeeld aan de buren’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.

Boek van hoop en realiteitszin

Voorin deze editie leggen zes bekende mensen uit waarom zij de Bijbel een inspirerend boek vinden. Soulzanger Dwight Dissels zegt: ‘De Bijbel laat zien waarop ik mag hopen, juist in een tijd van onzekerheid en onwetendheid.’ Actrice en theatermaker Gerda Havertong: ‘Het leven is niet controleerbaar, kent geen pardon en zit vol verrassingen. De Bijbel laat dit zien, en leert mij: dit is hoe het leven bedoeld is. Die erkenning van de weerbarstigheid van het leven geeft mij rust en troost.’ En psychiater Dirk de Wachter benadrukt: ‘De verhalen uit de Bijbel zijn een van de belangrijkste wortels van onze identiteit.’

Populair

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een populair boek; er zijn zo’n 300.000 exemplaren van verkocht. Het is een duidelijke, eigentijdse en betrouwbare vertaling uit de bronteksten. De BGT trekt een breed publiek van jong tot oud, van mensen die voor het eerst de Bijbel open slaan tot christenen die er dagelijks in lezen en verschillende vertalingen gebruiken. De nu verschenen weggeef-editie is in vier kleuren te bestellen in de NBG-Bijbelwebshop: shop.bijbelgenootschap.nl

 Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Ingrid Veenendaal