Op zondag 19 november hebben Hanneke Koops en ondergetekende in Borger de kerkdienst bijgewoond. En dit was voor een bijzondere reden. Na de dienst heeft, een geheel verraste en verbaasde Geert Meendering, een VKB insigne ontvangen voor ruim 50 jaar organist zijn. Het VKB geeft deze onderscheiding aan mensen als blijk van waardering bij een bijzondere gelegenheid.

Geert is op zijn 17de begonnen met het bespelen van het kerkorgel. En sinds 2006 is Geert verbonden aan onze kerk in Dalen. Hij heeft zich in de loop der tijd ontpopt als iemand die veel kennis van zaken heeft waar het historische orgels betreft. Als er onderhoud aan het orgel moet gebeuren, of een stembeurt nodig is, dan onderneemt Geert hiervoor de benodigde actie. Altijd met als uitgangspunt het behoud van het orgel als monument en ter ondersteuning voor de diensten. En altijd kosteloos en in eigen tijd.

Ook de betrokkenheid bij de liturgie van diensten is één van de prettig eigenschappen van deze kundige organist.  Het samenstellen van het organisten rooster is een ook taak van Geert. Hij doet dus veel meer dan alleen maar op zondag de eredienst begeleiden. Al met al heeft hij deze onderscheiding zeker verdient. Na zoveel jaren dienst is een schouderklopje zeker op zijn plaats. En wij, als Gemeente Dalen zijn blij dat wij aan deze onderscheiding hebben kunnen bijdragen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Geertje Goelema-Koelman