We zijn met de kinderen bezig met de voorbereidingen voor de kerstviering. De dienst zal plaatsvinden op Vrijdag 22 december om 18.30 uur in onze kerk. In de dienst hebben we medewerking van het kinderkoor en jonge muzikanten.

Iedereen is van harte welkom tijdens onze dienst.

Namens de zondagsschool Jeannet