Op het moment van schrijven heeft de herfst zijn grip Nederland verstevigd. De wind is stevig en guur en de bomen laten de bladeren vallen ter voorbereiding op de winter. En met de winter in aantocht is het ook weer tijd voor de actie Kerkbalans. Tijdens de actie Kerkbalans wordt u gevraagd bij te dragen in de kosten voor het instandhouding van onze kerkelijke Gemeente.

De kosten die daar zoal bij komen kijken zijn o.a. de kosten van de predikant, koster en de organisten. Maar ook de kosten van de leden- en financiële administratie. Verder natuurlijk het onderhoud van het kerkgebouw en de Weme. Deels kunnen we daar een beroep doen op subsidies. Maar ook in subsidies wordt momenteel flink  gesneden. Kregen we vanuit de vorige Brim-regeling nog 65% vergoed van het onderhoud. Nu is dat  nog 50%. Gelukkig hebben we momenteel geen grote projecten op stapel staan, maar het reguliere onderhoud gaat natuurlijk gewoon door. Denk hierbij aan onderhoud hemelwaterafvoer, bliksemafleiders, schilderwerk, stemmen orgel en piano’s enz.

En ook de kachel in de kerk moet natuurlijk blijven branden. Dus gas, water en licht moeten ook uit deze pot betaald worden. Als lid van onze gemeente is uw financiële bijdrage zonder meer noodzakelijk. Uw bijdrage zorgt ervoor dat de kerkelijke Gemeente kan blijven bestaan.

De actie Kerkbalans is geen gewone collectie, waarvoor meestal een kleine gift wordt bijgedragen. Het is een vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van de kerkelijke Gemeente in Dalen. En dat is meer dan alleen het kerkelijke gebouw. Kerkelijke Gemeente zijn, is naar elkaar omzien in goede en slechte tijden. Samenkomen om het Woord te belijden. En samen bidden om het hoofd te bieden aan wat ons bezighoud in het dagelijkse leven.

In de week van 4 tot 8 december zal bij u een envelop met het toezegging formulier bezorgd worden. De week daarop, 11 tot 15 december, wordt deze door dezelfde loper weer gehaald. Als u kunt, geef dan iets meer dan vorig jaar. Ook voor het College van Kerkrentmeesters stijgen de kosten. Als dan de inkomsten ook zouden stijgen dan blijft het in balans.

Wij hopen op uw gulle bijdrage, namens het College van Kerkrentmeesters

Geertje Goelema – Koelman

Voorzitter