De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor Kinderen in de knel. Kinderen in asielzoekerscentra in Nederland en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 10 december is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Veltman uit Almelo.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de  maand december is dit lied 1000


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De volgende data is er weer kinderopvang: 10 december, 14 januari en 28 januari


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Snijders – Hidding Middendorp 2 Wachtum en een kaart is gezonden naar: onze partnergemeente Ruse in Bulgarije.


Kaartverkoop

Na de dienst kunt u weer kerstkaarten kopen achter in de kerk.


Samen aan tafel

“Samen aan Tafel” is op vrijdag 8 december. Alleen het menu is verschillend t.o.v. het “Bijbels Koken”. Degenen die mee willen helpen met koken zijn om  15.00 uur welkom in de Weme. Om 18.00 uur gaan we samen aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Hartelijk welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of Jeannet den Braanker. Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>menu op deze site.


Inzameling goederen

De opzet van het inzamelen is iets gewijzigd. Het is de bedoeling dat de spullen naar De Weme worden gebracht. De inzameldagen zijn  op zaterdag 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april. Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur. De activiteitencommissie sorteert  de gebrachte spullen, pakt ze in en brengt ze naar de loods van Lennips in De Mars.  Daar worden ze opgeslagen  voor de zomermarkten. Geeft het brengen naar De Weme problemen, neem dan  contact op met Roelof Kamps (06-20475822) of Albert Zwiers (0524 551414 ). We zoeken: boeken, serviesgoed, huishoudelijke apparatuur, cd’s, dvd’s, grammofoonplaten, videogames, speelgoed, verlichting, kleding, bijouterie,  wol,  schoenen enz. (geen meubels).


Collectemunten

Na de dienst kunt u in de consistoriekamer weer collectemunten kopen.


Nieuws van de zondagsschool

Samen met de kinderen van de zondagsschool zijn de voorbereidingen voor de kerstviering weer in volle gang. De dienst van het kinderkerstfeest zal plaatsvinden op vrijdag 22 december en begint om 18.30 uur in onze kerk. Aan de dienst zullen het kinderkoor en jonge muzikanten meewerken. Iedereen is van harte welkom bij deze dienst.


Agenda

7-12-2017

15.00 uur Ds. Den Braanker, Dienst Selkersgoorn

17-12-2017

10.00 uur Ds. Den Braanker,  Derde Advent

22-12-2017

18.30  Kinderkerstfeest Zondagschool

23-12-2017

Kerstconcert Muziekvereniging “Volharding”

24-12-2017

21.00 Ds. Den Braanker, Kerstnachtdienst m.m.v.Hem uit Oosterhesselen

25-12-2017

10.00 uur Ds. Den Braanker, Eerste kerstdag

31-12-2017

10.00 uur !  Ds. Den Braanker Oudejaarsdag

 

Een kerstkaars is een mooi iets.

Deze maakt helemaal geen geluid en schenkt zichzelf zachtjes weg.