Mededeling

 

Wij zijn erg verdrietig door het onverwachte overlijden

van ons mede kerkenraadslid

 

Hillie Soer- Schutten

 

jl. maandag 1 januari.

De op 10 januari geplande nieuwjaarsvisite is daarom afgelast.

 

Wij wensen natuurlijk iedereen van harte alle goeds voor 2018.

 Kerkenraad Hervormde gemeente Dalen ( PKN)