Normaliter is de nieuwjaarsreceptie de gelegenheid om een toelichting te geven op de financiële positie van onze gemeente. Het overlijden van Hillie Soer was helaas de verdrietige reden dat wij besloten hebben deze te annuleren.

Ik wil u echter niet onthouden dan de Kerkbalans van 2018 het mooie bedrag van ruim € 64.000,- heeft opgeleverd. Hiermee is het ons weer mogelijk gemaakt om onze gemeente te voorzien van wekelijkse zondagse diensten in een verwarmde kerk. Want daar is het ons uiteindelijk toch om te doen. Het in stand houden van de erediensten in een goed onderhouden kerkgebouw. Het toegezegde bedrag van 2017 is helemaal ontvangen met zelfs nog een beetje extra. Ook niet leden kunnen bijdragen aan het in stand houden van het kerkgebouw. Voor sommige mensen is de kerk zo gezichtsbepalend voor Dalen, dat zij ons financieel ondersteunen. Waarvoor onze hartelijke dank.

De Weme heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan en ziet er weer prachtig uit. Het heeft een gezellige uitstraling gekregen en we hopen er weer vele activiteiten te kunnen houden. De kosten van dit alles is voornamelijk betaald uit de opbrengsten van de bazaar. Dus door ons allen samen bijeengebracht. Want de Weme is van en voor ons allen.

Als College van Kerkrentmeester is het onze taak de financiën van de gemeente naar behoren te behartigen. Ook dit jaar zullen wij hiervoor weer ons uiterste best doen. Wat niet gemakkelijker is omdat de bijdrage steeds minder wordt en de kosten blijven stijgen. We zullen er niet aan ontkomen om in te toekomst wijzigen/aanpassingen te moeten doorvoeren. De gemeente vergrijst en er is weinig jonge aanwas. Daardoor wordt de basis van onze gemeente steeds smaller. Om toch bestaansrecht te hebben zullen wij als college moeten zorgen dat de benodigde gelden binnen blijven komen. Dit kunnen wij niet zonder u. Wij hebben uw steun en vertrouwen ook in 2018 hard nodig.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters

Geertje Goelema-Koelman