De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor Catechese Hervormde Gemeente (PKN) Dalen en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 4 februari is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Tevens kan na de dienst afscheid worden genomen van Geesje en Gerrit-Jan Lennips als beheerder van de Weme.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand januari is dit lied 480


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  De volgende data is er weer kinderopvang: 4 februari en 18 februari.  Vanmorgen is er Kinderoppas in de Weme


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Bouwmeester NAMweg 15 en een kaart is gezonden naar:  Mevr. Velting Dalerveensestraat 12.


Afkondiging:

De kerkenraad draagt voor als kandidaat voor het ambt ouderling: Nellie Oosterhof-Kuijper.  De bevestiging zal zijn op 18 februari 2018.                                          Eventuele bezwaren kunnen worden kenbaar gemaakt bij de kerkenraad.


Diaconie: 

De komende weken kunt u een ‘Huispaaskaars’ bestellen. De inteken-bestellijst ligt na de dienst op de avondmaalstafel.  Hierop staan de soorten, maten en de prijzen van de kaarsen vermeld. Als de bestelling binnen is, kunt u het bedrag  overboeken of contant betalen.


Kaartverkoop: Na de dienst is er weer kaartverkoop achter in de kerk.


Stamppotten buffet:

De Activiteitencommissie organiseert  het jaarlijkse  stamppottenbuffet  op  zondagmiddag  18 februari, aanvang 16.45 uur.  Vrijwilligers bewijzen hun kookkunst. Zij trakteren ons op Stamppot Boerenkool, Hutspot, Hete Bliksem of Stamppot Zuurkool enz. En er is volop gelegenheid om bij te praten. Doe gezellig mee en kom zondagmiddag  18  februari naar De Weme. Om enigszins berekend te zijn op het aantal gasten, is het handig om u aan te melden  via  0524 552334 (Jannie van Laar), of 0524 222762 (Roelof Kamps). Of uw naam te schrijven op de lijst welke in de Kerk of De Weme ligt.

Agenda

4-2-2018

10.00 uur dienst         Ds. Den Braanker    Viering Heilig Avondmaal en afscheid  Fam. Lennips

11-2-2018

10.00 dienst          Ds. F. de Boer Dalen

18-2-2018

10.00 uur dienst     Ds. Den Braanker   * Afscheid en bevestiging Ambtsdragers       * Stamppotten buffet in de Weme.

25-2-2018

10.00 uur dienst      Ds. Den Braanker

4-3-2018

10.00 uur dienst       Ds. Den Braanker