De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert v/d Klis.  In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

De collecte tijdens de dienst is voor “Ghanese kind slaven bevrijd uit visserijsector” en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 11 februari is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. De Boer uit Dalen.

Vanmorgen is er kinderoppas in de Weme.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand februari is dit lied 156.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  De volgende data is er weer kinderopvang. 18 februari, 4 maart, 18 maart.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Jannie en Wim Houkes Kolkakkers 47 Dalen en een kaart is gezonden naar:  Mevr. Sibon – Meijering Mr. Cassastraat 3  Dalen


Afkondiging:

De kerkenraad draagt voor als kandidaat voor het ambt ouderling: Nellie Oosterhof-Kuijper. De bevestiging zal zijn op 18 februari.  Eventuele bezwaren kunnen worden kenbaar gemaakt bij de kerkenraad.


Stamppotten buffet:

De Activiteitencommissie organiseert  het jaarlijkse  stamppottenbuffet  op  zondagmiddag  18 februari, aanvang 16.45 uur.  Vrijwilligers bewijzen hun kookkunst. Zij trakteren ons op Stamppot Boerenkool, Hutspot, Hete Bliksem of Stamppot Zuurkool enz. En er is volop gelegenheid om bij te praten. Doe gezellig mee en kom zondagmiddag  18  februari naar De Weme. Om enigszins berekend te zijn op het aantal gasten, is het handig om u aan te melden  via  0524 552334 (Jannie van Laar), of 0524 222762 (Roelof Kamps). Of uw naam te schrijven op de lijst welke in de Kerk of De Weme ligt.


Collectemunten:

Op zondag 11 februari is er na de dienst weer verkoop van collectemunten in de consistoriekamer. U kunt  na het ophalen van de munten het bedrag overboeken, maar ook contant betalen.


Boekenverkoop.                             

Iedere  vrijdagmiddag is de Weme geopend van 14.30 uur tot 16.00 uur voor de verkoop van boeken.


Agenda

10-2-2018

9.30 tot 11.30   Inzamelen goederen voor de bazaar in de Weme

18-2-2018

10.00 uur dienst   Ds. Den Braanker   * Afscheid en bevestiging  Ambtsdragers     * Stamppotten buffet in de Weme.

25-2-2018

10.00 uur dienst  Ds. Den Braanker

4-3-2018

10.00 uur dienst    Ds. Den Braanker

9-3-2018

Passiecantate in de kerk

11-3-2018

10.00 uur dienst  Pastor A Metselaar Hoogeveen. Opname Drentse dienst, via Radio Drenthe (uitzending 18 maart)