4e Advent

’s Morgens 10.00 uur geen dienst!

’s Avonds Kerstavonddienst 21.00 uur

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering