Voorganger: Ds. F den Arend uit Exloo

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 480

Welkom / Intochtslied (staande)  zingen:  lied 150 : alle verzen

Votum en Groet

Gebed.

Zingen:                Lied 89:1,7.

Leefregel .

Zingen:                Lied 302:alle verzen.

1e Schriftlezing: Mattheus 2:13-18

Zingen:                Lied 42:1,2,3.

2e Schriftlezing: Openbaringen 12:13-18.

Zingen:                Lied 280:alle verzen.

Preek / Orgelspel

Zingen:                Lied 601:alle verzen.

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.


Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.


Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

tekst: Huub Oosterhuis

Dankgebed-Voorbeden-Onze Vader.

Slotlied (staande): lied 416:alle verzen.

Zegen

Zingen  (3x)  Amen