Voorganger: Ds. F den Boer

Organist: Bert Otten

 

Liturgie

 

Thema: “Een mens tussen dromen”

 
    De droom van Farao (Marc Chagall)

 

VOORBEREIDING

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Openingslied: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan (Lied 215: 1 en 2)

Stil gebed

Bemoediging & Groet

Vervolg openingslied: Wie van zich afziet naar God toe (Lied 215: 4 en 6)

Gebed

De Tien Woorden

Lied: Bemin uw Heer te allen tijd (Lied 320: 2, 3 en 4)

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing: Genesis 41,1-13

Lied: Wanneer mij slapeloosheid kwelt (Lied 243: 5, 6 en 7)

Schriftlezing: Genesis 41,14-36

Lied: Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen (Psalm 105: 6 en 7)

Overdenking

Lied: Uw woord omvat mijn leven (Lied 119a)

 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

 

Dankgebed en voorbede

Stil gebed en Onzevader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Wonen overal nergens thuis (Lied 419, helemaal)

Zegen           

Aansluitend: Ga met God (Lied 416: 4)