Voorganger: dhr. Henk Knegt uit Erica.

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand, te zingen voor de dienst. Deze maand Lied 729

 

Welkom

Intochtslied: Lied 103:1,2,3

Stil gebed, votum en groet

Gebed

Zingen: Lied 512:1,2,3,4,5,6,7

Thema van de dienst: God blijft trouw

Gebed om de Heilige Geest

Lezen: Ex.8:1-10 en vs.29 en 10:1,2; enkele verzen uit Hebr.11

Zingen: Lied 803:1,4,5,6

Verkondiging

Zingen: Lied 81:1,3,8,9,11,12,13,14

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Lied 146:1,3,4,5

Zegen

Gemeente: 3 x Amen