Voorganger: Ds. H Cohen-Stuart

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand: Te zingen voor de dienst.  Voor augustus is dit lied 729

 

Welkom

Afkondigingen door de ouderling van dienst

Intochtslied   Psalm 139: 1, 11 en 13

Votum en groet

Gebed

Genadeverkondiging of leefregel

Lied 868: 1, 2 en 5 Lof zij de Heer

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Exodus 17: 1 – 7

Lied 324    Wat vrolijk over U geschreven staat

Schriftlezing Johannes 4: 1 – 30

Lied 653: 1 en 3     U kennen uit en tot U leven

Preek

Orgelspel:  Orgeltrionr. 9.  van G.A Sorge 1703-1778

Lied 655: 1, 2 en 3    Zing voor de Heer een nieuw gezang

Dankgebed -voorbeden – stil gebed- Onze Vader

Inzameling gaven

Slotlied 675       Geest van hierboven

Zegen

In plaats van 3x Amen: Lied 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal