De ouderlingen (Pastoraat), hebben in onze gemeente de verantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacramenten in de kerkdiensten en bij bediening van doop en avondmaal. Daarnaast hebben alle ouderlingen een wijk waar men gemeenteleden bezoekt die bijvoorbeeld ziek zijn, een bijzonder jubileum vieren of zomaar behoefte hebben aan een bezoekje.

In het zogenaamde Pastoraal overleg hebben zitting alle ouderlingen, de pastorale medewerkers, de voorzitter van de diaconale commissie en onze dominee. Jaarlijks komen zij 4 á 5 keer bijeen om zaken aangaande de eredienst, de wijken en de zieken te bespreken. Verder organiseren de ouderlingen de groothuisbezoeken en nemen ze deel aan de kerkenraadsvergaderingen die 5/6 keer per jaar worden gehouden. Bij de kerkenraadsvergaderingen zijn ook aanwezig de leden van de diaconie, de ouderling kerkrentmeesters en natuurlijk onze dominee Peter den Braanker.


De Ouderlingen zijn bij ons in Dalen:

OUDERLINGEN

Hanneke Koops-Schepers, ( Voorz. Kerkenraad ) Hakstee 1 7754 NN Wachtum 0524 552380

Sjouke van der Veen, ( Scriba Kerkenraad ) de Mars 8 7751 SN Dalen 0524 552862

Annie Bouwers-Scholten, Achterbente 13 7751 SK Dalen 0524 551465

Roelof Kamps, Weijert 17 7751 AA Dalen 0524 222762

Hanny Homburg, Noordwijk 40A Dalen 7751AK 0524 552088

Jannie Houkes-Barelds, Kolkakkers 47 7751 DL Dalen

Jan van ’t Hull, Luunkamp 22 7751 ZE Dalen 0524 552152

Hillie Soer- Schutten, De Brinken 32 7751 AC Dalen 0524 551910

Pieter Terpstra, Kolkakkers 61 7751 DL Dalen 0524 552437