De zusterkring is in 1942 opgericht door Ds. Rensink en Mevr. Rensink. Ds. Rensink was toen predikant in Dalen. Het was oorlog en in die tijd mochten er geen verenigingen opgericht worden. Vandaar dat toen de naam Zusterkring bedacht is. In oktober 1942 ging de zusterkring van start met 72 dames. De vereniging telt nu nog ongeveer 40 leden.

Om de veertien dagen kwamen de vrouwen een avond bijeen in het oude catechisatiegebouw wat nu “de Weme” is. In die periode was er weinig te doen, dus vonden de dames het fijn om zo bij elkaar te zijn. De opkomst was altijd groot en zo voelden de vrouwen zich, daarin de kring, als zusters met elkaar verbonden. De naam zusterkring is tot op heden altijd in stand gebleven. Deze eerste gegevens vonden wij in de notulen, die vanaf het begin bewaard zijn gebleven.

Thans worden de bijeenkomsten van de zusterkring gehouden van september tot medio april. Om de veertien dagen komen we op de woensdagavond bijeen in het gebouw “de Weme”. Traditiegetrouw beginnen de bijeenkomsten met een lied en een korte overdenking. Wij proberen altijd iets te vinden wat bij onze groep past. Eén keer per seizoen hebben wij een gastenavond. Op deze speciale avond kunnen de leden een gast meenemen.

De kerstavond en het paasfeest wordt door het bestuur zelf verzorgd met een kerst- en paasliturgie. Samen zingen we dan passende liederen uit het liedboek. Het dameskoor “Jubilate” verleent dan haar medewerking.

We hebben een enthousiaste en actieve groep. Zo worden er tijdens de Daler zomermarkten eigen gebakken rolletjes en kniepertjes verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de eigen kas en een deel ervan wordt geschonken aan een goed doel.

Wilt u ook lid worden van de zusterkring, neem dan contact op met:

Hillie Hidding-Mepschen 0524 552059