Nieuws Zusterkring, september 2015

Als dit stukje voor het kerkblad wordt geschreven hebben wij inmiddels al een bijeenkomst achter de rug. Het seizoen ging van start op woensdag 16 september en met een mooie gevulde kring was het weer een goed begin, dat ons als bestuur weer een fijn gevoel gaf. Op deze eerste avond begonnen wij met een aantal huishoudelijke mededelingen. Verder werd de avond ingevuld met Bingo waar bij weer leuke prijsjes gewonnen konden worden. De dames vonden het een leuke avond, wat ons als bestuur een goed gevoel bracht.

Onze volgende bijeenkomst vind plaats op woensdag 30 september. Dan komt de heer Ronald Vos van het U.M.E.G Groningen bij ons op bezoek en geeft een lezing over het vliegen met de trauma-helikopter.

Op woensdag 14 oktober is Gerrit Hegen uit Sleen onze gast en hij verteld zijn verhaal over de omgeving en de verre omtrek, waarbij door ons herinneringen kunnen worden opgehaald.

En zo hopen wij weer een mooi en goed seizoen te mogen hebben. Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom. Wij willen ook langs deze weg de dames, die de bijeenkomsten niet meer kunnen bijwonen, heel veel sterkte toewensen.

Dit alles namens het bestuur

Hillie Hidding-Mepschen, tel. 552059