De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert v/d Klis.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  17 juli is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Arend uit Exloo

Lied van de maand

Voor de dienst wordt het lied van de maand gezongen. Voor de maand juli is dit lied 973 .


Kinderoppas  

Tijdens de zomermaanden is er geen reguliere kinderoppas tijdens de kerkdiensten. Op verzoek kan er wel oppas worden geregeld.  Neem hiervoor contact op met: Patrick Rodermond op 0524-795028 of via het <contact>menu, op deze site.


Zomeravondmarkt bazaar

De zomermarkten van Dalen trekken veel belangstelling. Tijdens 3 van deze markten zijn er weer tal van activiteiten in en bij  De Weme en wel op  20, 27  juli en 3 augustus. De Weme wordt  weer omgetoverd in een ware schatkamer. Afgelopen jaar zijn namelijk waardevolle spullen ingezameld, die nu aan de man/vrouw worden gebracht. Het aanbod bestaat uit huishoudelijke artikelen, speelgoed, elektronica, porselein, kleding, cd’s, lp’s enz. Verder worden er duizenden boeken verkocht in de meest uiteenlopende genres: streekroman, literatuur, kookboeken, natuur, landen, religie, jeugdboeken enz. Tijdens deze zomermarkten is ook onze kerk geopend.


Wijsheden  

* Men moet geen koudwatervrees hebben om met iemand in zee te gaan.  

* Geestelijke groei is de enige reden van ons bestaan op  aarde. 


  Agenda

20-7 Eerste Bazaar

24-7 Doopdienst van Sterre Lynn de Wit

27-7 Tweede Bazaar

03-8 Derde Bazaar

04-9 Drentse dienst

18-9 Startzondag

25-9 Dienst m.m.v.  Gem. Koor Sursum Corda uit Ane-Gramsbergen

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar: Mevr. Vleems aan de Kolkakkers en de kaart is gezonden naar: Dhr. H Voors uit de Selkersgoorn.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd

Kaartverkoop

Na de dienst is er weer kaartverkoop achter in de kerk.