Op 2 juli hebben we het seizoen afgesloten met een kinderdienst. Het thema was Daniël in de leeuwenkuil.  Er werd muziek gemaakt en voorgelezen.  Hanne speelde piano, Sanna speelde de drum, Thirza en Linn speelden blokfluit, ik speelde gitaar en het kinderkoor zong liedjes. Anna las een gedicht voor en ik het verhaal van Daniël. We namen afscheid van Sanna na 8 jaar op de zondagsschool. Ook namen we afscheid van Athalya die soms op de zondagsschool was omdat haar vader dominee is in een andere kerk en ze daar vaak naar de kerk gaat. Sanna en Athalya gaan beide naar de middelbare school.

Annet en Nanja namen afscheid na 2 jaar leiding op de zondagsschool. Gerda nam ook afscheid na 11 jaar leiding op de zondagsschool. Het was een geslaagde en goed bezochte dienst!

Na de dienst kregen alle kinderen allemaal lekkere dingen als lunch. Zoals soesjes met een leeuwenhoofd erop en krentenwegge. ‘s Middags zijn we naar speelboerderij de Drentse koe geweest. Iedereen heeft zich goed vermaakt. Er was een kabelbaan en skelters en nog veel meer. ‘s Avonds hebben we daar nog  pannenkoeken gegeten. Het was een leuke dag!

Nikki Kos

 

Na de zomervakantie start de zondagsschool weer op startzondag 17 september om 10.00 uur in de Boerhoorn in Dalerveen. Daarna op zondag 1 en 15 oktober in De Weme. In het nieuwe seizoen zal Jeannet samen met verschillende ouders de zondagsschooldiensten verzorgen.

Gerda Kos