Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek naar liefde, licht en genade. De meest gelezen bijbeltekst was Psalm 23. Dat staat in het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De populaire 23e psalm begint met: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’ Deze psalm gaat over leiding, zorg en liefde, dwars door donkere tijden heen. Dat sluit aan bij de zes meest gebruikte inhoudelijke zoekwoorden op debijbel.nl. Naast liefde, licht en genade waren dat vrede, wijsheid en hoop. De Psalmen waren bovendien het op één na meest geraadpleegde bijbelboek.

‘Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ze zoeken daar verbintenis met de God die ons leven draagt. Ze ervaren dat de Bijbel mensen op het spoor zet van liefde, vrede en wijsheid. Dít is waarom wij als bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij brengen.’

Bijbel Basics en bijbelroosters

In het jaaroverzicht valt verder de grote belangstelling op voor ‘Bijbel Basics’, de nieuwe kindernevendienst-methode van het NBG. Sinds de lancering in oktober hebben 2.500 kinderwerkers de methode in gebruik genomen.

Ook de bijbelleesroosters waren dit jaar weer in trek. In totaal volgden circa 45.000 mensen (merendeels digitaal) zo’n leesplan, met name in de 40-dagentijd en tijdens Advent.

Het aantal basis-accounts van debijbel.nl – waarmee lezers zes bijbelvertalingen en een schat aan achtergrondinformatie kunnen raadplegen – steeg van 120.000 naar 157.000.

Over debijbel.nl
Op debijbel.nl lees je zonder in te loggen direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Met een gratis account lees je daarnaast ook altijd en overal de Groot Nieuws Bijbel, NBG-51, Statenvertaling (1977) en de Nije Fryske Bibeloersetting en kun je vertalingen vergelijken en doorzoeken.

Als je minimaal € 25,- per jaar bijdraagt aan het werk van het NBG heb je toegang tot debijbel.nl | plus. Daarmee lees, doorzoek en vergelijk je naast de eerder genoemde vertalingen ook de Herziene Statenvertaling, de Willibrordvertaling, de Hebreeuwse en Griekse brontekst, en nog veel meer bijbelvertalingen in verschillende talen. Ook krijg je toegang tot meer achtergrondinformatie, waaronder studie aantekeningen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Ingrid Veenendaal