De voorganger van vanochtend is Ds. Den Arend en de organist is Jouke Hordijk.

De collecte tijdens de dienst is voor Activiteiten in woonzorg centra Selkersgoorn Schutse en de Voorde en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 6 mei is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Vanmorgen is er kinderopvang in de Weme.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand april is dit lied 633.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De volgende data is er weer kinderopvang. 15 mei, 29 mei.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Hidding-Naber Maandehof 15 in Dalen en een kaart is gezonden naar: Fam. Baks Westereind 32 Wachtum en Mevr. Klaasen-Vrieling Schansweg 1 Stieltjeskanaal.


Verkoop collectemunten:

Na de dienst kunt u collectemunten kopen in de consistoriekamer


Dodenherdenking:   

Even stil.
Als heel het land,
haar ogen op de dam gericht
het kuchen hoort, wat duiven koeren,
de mensenmassa, bloemenpracht.
En even niet blijft jachten, jagen,
even niet op facebook zit.
Dan heel even denkt
aan hen die vielen,
eens per jaar
in vrijheid
niet verplicht.


Agenda

10-12-13 mei 13.00-17.00  uur

Feest van de Geest


13-5-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker


19-20-21 mei 13.00 – 17.00 uur

Feest van de Geest


20-5-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker    1e pinksterdag

Roparun Doorkomst Dalen


27-5-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker Trinitatis


3-6-2018 10.00 uur

Dienst Ds. A. Schuil Veenendaal


10-6-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker m.m.v. het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor