Hartelijk dank aan alle medewerkers tijdens de expositiedagen van het Feest van de Geest.

In de eerste plaats natuurlijk de beide kunstenaressen, Nasima Bosma en Marieke Geerlings, die hun kunst in het kader van het thema “levensadem” hebben geëxposeerd. Ook de dames van de Bloemencommissie hebben een mooie bijdrage geleverd en ook dank aan de vrijwilligers die geholpen hebben in de kerk. We hebben in 6 middagen tijd bijna 600 gasten (inclusief de twee morgendiensten) mogen begroeten.

De kunst werd zeer gewaardeerd, evenals de hartelijke ontvangst in de kerk en de waardevolle ontmoetingen.

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd evenement, allemaal heel hartelijk dank!