De voorganger van vanochtend is Ds. Schuil en de organist is Bert van der Klis.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 10 juni is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen. Tevens zal het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor medewerking verlenen aan deze dienst.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand juni is dit lied 23C.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De volgende data is er weer kinderopvang: 10 juni, 24 juni.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Fam. Boer Sleedoornstraat, Dalen en een kaart is gezonden naar:Fam. Hidding in de Schutse, Coevorden.


Samen aan tafel

Samen aan tafel is op woensdag 20 juni. Degenen die mee willen helpen zijn om 15.00 uur welkom in de Weme. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Hartelijk welkom.  In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of Jeannet Den Braanker. Mondeling, per telefoon: T 0524 551251, of via het <contact>menu op deze site.e-mail!


Collectemunten: 

Op zondag 10 juni kunt u na de dienst collectemunten kopen in de consistoriekamer. Dit kan ook op doordeweekse avonden bij Esther Rodermond, Mr. Cassastraat 62, Dalen tel. 0524-795028 . U kunt na het ophalen van de  munten het bedrag overmaken, maar  contant betalen mag uiteraard ook.


Agenda

17-6-2018 10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker, Viering Heilig Avondmaal


20-6-2018 15.00 uur

Samen aan tafel in de Weme


24-6-2018 10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker


28-6-2018 14.30 uur

Dienst Selkersgoorn,  Ds. Den Braanker


1-7-2018 10.00 uur

Dienst Ds. Jumulet Erica


8-7-2018 10.00 uur

Gezinsdienst m.m.v. Ds. Den Braanker, Kinderkoor o.l.v. Gerny Snippe, ouders en kinderen

Kinderen gezocht om deze dienst van 8 juli heel bijzonder te maken. <Klik> hier voor meer informatie.