De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Ronald IJmker. Aan de dienst van vanochtend zal medewerking worden verleend door het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor.

De collecte tijdens de dienst is voor het werelddiaconaat (Bijenhouden biedt jongeren een toekomst)

en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 17 juni is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Vanmorgen is er kinderoppas in De Weme.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand juni is dit lied 23 C.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De eerstvolgende datum dat er weer kinderopvang is: 24 juni.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Peter en Jeannet Den Braanker en een kaart is gezonden naar: Mevr. Smit Godlieb Burg Fonteinstraat 31, Dalen


Kerkradio:

Op dit moment zijn er een paar ontvangers voor de kerkradio beschikbaar. Wilt u meer weten over een dergelijke ontvanger kunt u contact opnemen met Klaas van Urk  0524-552332  of Roelof Kamps 0524-222762.  Het gebruik van een ontvanger is  kosteloos.


Samen aan tafel: 

Samen aan tafel is op woensdag 20 juni. Degenen die mee willen   helpen zijn om 15.00 uur welkom in de Weme. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Hartelijk welkom.  In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven!  U kunt dit doen bij Ds. Peter  Den Braanker of Jeannet Den Braanker.  Mondeling, per telefoon 0524 551251 , of via het <contact>menu op deze site. e-mail!


De wereld is van iedereen:

Op zondag 8 juli om 10.30 uur wordt er een gezinsdienst georganiseerd die bijna geheel door kinderen wordt verzorgd. Allereerst vinden we het heel erg leuk wanneer er zoveel mogelijk mensen naar deze bijzondere dienst toe komen. Jong, oud, maakt niet uit, iedereen is van harte welkom!

Kinderen gezocht!

Om de dienst heel bijzonder te maken hebben wij de hulp van jullie nodig! Iedereen uit groep 1 tot en met groep 8 mag meehelpen van de scholen uit Dalen, Dalerveen en Wachtum.  Het thema is: de wereld is van iedereen!


Van de zondagsschool

Vanochtend is er zondagsschool. We starten om 10.00 uur  voor alle kinderen van de basisschool, in De Weme. Op 24 juni willen we in de kerkdienst afscheid nemen van Irene, Marieke en Jens en aansluitend doen we ons jaarlijks uitje met de kinderen. Na 8 juli is er geen zondagsschool meer tot de startzondag in September.


Bazaar 2018:                                                                                                                                                        

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor de bazaar welke gehouden zal worden tijdens de zomermarkten van 25/7, 1/8 en 8/8 zijn al in volle gang. Tijdens de inzameldagen zijn er heel veel mooie spullen binnengebracht welke tijdens de markten zullen worden verkocht. De indeling zal dit jaar iets anders zijn dan gewoonlijk. Op het voorterrein van De Weme staat een kraam met knieperties en rollegies en een kraam met speciale dingen zoals o.a. veel lappen stof, ca.1000 grammofoonplaten, zeer waardevolle boeken enz.


Actie hulphond:

U kunt uw opgespaarde doppen nog steeds deponeren in de mand voor in de kerk. Wij zorgen er voor dat de ingeleverde doppen naar een verzamelpunt worden gebracht. Met uw doppen maakt u mede mogelijk dat hulphonden kunnen worden opgeleid en voor hulpverlening worden ingezet.


Agenda:

17-6-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker Viering Heilig Avondmaal


20-6-2018  15.00 uur

Samen aan tafel in de Weme


24-6-2018 10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker


28-6-2018 14.30 uur

Dienst Selkersgoorn       Ds. Den Braanker


1-7-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Jumulet Erica