De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Jouke Hordijk. In de dienst van vanochtend wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

De collecte tijdens de dienst is voor Kerk in actie (Binnenlands diaconaat) en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag  is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen. In deze dienst wordt afscheid genomen van kinderen van de zondagsschool.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand juni is dit lied 23C.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Volgende week 24 juni is er weer kinderoppas.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Kamping Schepers Weiert 19, Dalen en een kaart is gezonden naar: Mevr. Wassen Keen, Middendorp 20 in Wachtum


Samen aan Tafel:

20 juni is er weer “Samen aan tafel” U kunt u hiervoor opgeven bij Ds. Den Braanker of Jeannet Den Braanker. Mondeling, Telefoon 0524-551251, of via het <contact>menu op deze site.


Kaartverkoop:

Na de dienst is er achter in de kerk weer kaartverkoop.


Collecte Kerk in actie (Binnenlands Diaconaat)

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.


Agenda


20-6-2018  15.00 uur

Samen aan tafel in de Weme


24-6-2018  10.00 uur 

Dienst Ds. Den Braanker Afscheid kinderen zondagsschool


28-6-2018 14.30 uur

Dienst Selkersgoorn   Ds. Den Braanker


1-7-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Jumelet Erica


8-7-2018  10.00 uur

Gezinsdienst


15-7-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker


22-7-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker


25-7-2018 

Eerste Bazaaravond Weme


29-7-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker