De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker  en de organist is Bert Otten.

De collecte tijdens de dienst is voor Artsen zonder Grenzen en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 22 juli is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand juli is dit lied 1014.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Fam. IJdens Molenwijk 9, Dalen en een kaart is gezonden naar: Jannie Houkes Kolkakkers 47, Dalen


Opening Kerk

Evenals vorig jaar is onze dorpskerk tijdens de zomermarkten geopend. De kerk is open van 18.30 tot 21.00 uur.


Klein Kerkenpad 2018:

Donderdag 2 augustus is er weer klein kerkenpad. Hieraan doen mee de kerken van Zweeloo, Dalen, Dorpskerk Sleen, Oosterhesselen,  Aalden en de Ger. Kerk in Gees. De kerken zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Klein kerkenpad 2018 wordt afgesloten met een vesperdienst in de Gereformeerde Kerk in Aalden. Deze dienst begint om 16.30 uur en wordt geleid door dhr. Stevens.


Kaartverkoop:

Na de dienst is er weer kaartverkoop achter in de kerk.


Wat bloemen kunnen zeggen:

De PKN geeft het informatieblad Petrus uit. Hierin worden o.a. artikelen geschreven over de creativiteit en de betrokkenheid van gemeenteleden die dit binnen de kerk laten zien.  Het blad ligt ter inzage in onze kerk. Binnenkort kunt u een interview aantreffen over de bloemen in onze dorpskerk. De redactie van het blad heeft Lies Matthijsse hierover benaderd. Lies heeft hen hierover uitgebreid verteld. Er liggen een aantal exemplaren van dit blad in de kerk.

*Meer <informatie> hierover en over een (gratis) abonnement op het blad Petrus, zie de ‘Laatste Nieuws’ pagina, op deze site.


Agenda

Zondag 22 juli 10.00 uur 

Eredienst  ds. P. A. den Braanker


Woensdag 25 juli 18.30 uur

Bazaaravond Weme


Zondag 29 juli 10.00 uur   

ds. P. A. den Braanker


Woensdag 1 augustus 18.30 uur

Bazaaravond Weme


Zondag 5 augustus. 10.00 uur

ds. H. Veltman, Almelo


Woensdag 8 augustus 18.30 uur

Bazaaravond Weme


Zondag 12 augustus 10.00 uur       

ds. P. A. den Braanker


Zondag 19 augustus 10.00 uur     

ds. H. Katerberg, Rolde


Zondag 26 augustus 10.00 uur     

ds. F. de Boer, Dalen


Zondag  2 september 10.00 uur   

ds. B. de Groot, Zweeloo


Zondag 9 september 10.00 uur 

ds. P. A. den Braanker


Zondag 16 september 10.00 uur     

ds. P. A. den Braanker  Startzondag