De voorganger van vanochtend is Ds. De Groot uit Zweeloo, en de organist is Dré Kruizinga..

De collecte tijdens de dienst is voor Missionair Werk en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 9 september is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand september is dit Lied 119a.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Fam. Den Braanker hoofdstraat 26 en een kaart is gezonden naar: Mevr. Gossen-Groothuis in de Schutse.


Bijbels koken:

Dinsdag 4 september is er weer bijbels koken in de Weme. Vanaf 15.00 zal worden begonnen met de voorbereiding en het koken. Om 18.00 gaan we aan tafel. Opgave hiervoor kan bij: Ds. Den Braanker of Jeannet Den Braanker. Tel. 0524 551251, of via het <contact>menu op deze site, of mondeling.


Startzondag:

De opgavelijst voor de activiteiten van  startzondag op 16 september ligt op de avondmaalstafel. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waaronder een gezamenlijke maaltijd.


Collectemunten:

Na de dienst kunt u weer collectemunten kopen in de consistoriekamer.


Najaarsmarkt:

Na een bijzonder geslaagde bazaar zijn we weer bezig met de organisatie van de jaarlijkse najaarsmarkt, welke gehouden zal worden op zaterdag 13 oktober a.s. Op deze markt zullen o.a. heel veel boeken, modeltreinen, stoffen lappen, kerstartikelen, bloemstukken, gebak, enz. worden aangeboden. En vergeet de inmiddels beroemd geworden knieperties niet.    De markt duurt van 9.30 tot ca. 15.00 uur.


Agenda

4-9-2018 15.00 uur

Bijbels koken in de Weme


9-9-2018 10.00 uur      

ds. P. A. den Braanker


16-9-2018 10.00 uur

ds. P. A. den Braanker Startzondag


23-9-2018 10.00 uur  

ds. P. A. den Braanker Viering Heilig avondmaal


30-9-2018 10.00 uur  

ds. P. A. den Braanker


7-10-2018 10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


13-10-2018

Najaarsmarkt in de Dorpskerk