De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor Zending, KIA en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 28 april is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand april is dit lied 894.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme;vanmorgen is er kinderoppas in de Weme.  Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.

Zondag 5 mei is er weer kinderoppas in de Weme.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Fam. Wiers in de Selkersgoorn en een kaart is gezonden naar: Mevr. Smits-Wolbers in de Kieftenhof, ook in Dalen


Nieuwe Paaskaars

De Paaskaars dit jaar is ‘Christus met lam’.  Een verwijzing   naar  de  Bijbelse naam voor Jezus Christus; ‘Lam Gods’. Dat wij ons gedragen mogen voelen door Gods nabijheid, net als een lammetje in de armen van de herder.


Agenda

28-4-2019  10.00 uur.

Eredienst dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen


5-5-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


12-5-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


19-5-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker m.m.v. Muziekvereniging Volharding


26-5-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker