Beste mensen, het voorjaar is nu echt aangebroken en de zomeractiviteiten naderen. Voor de bazaar zijn al meerdere inzamelochtenden geweest en er zijn al weer heel wat leuke items binnen  gebracht, de schuur bij de familie Lennips begint al weer mooi gevuld te raken!

In de kerkenraadsvergaderingen hebben we aandacht geschonken aan het afscheid van kerkenraadsleden en nieuwe welkom geheten.

Verder werken we actief aan een nieuw 5 jaren beleidsplan waarin ook aandacht is voor de verplichte privacy regelgeving, AVG. Uw kerk zal zich vanzelfsprekend houden aan deze regelgeving. Wat merkt u daarvan? In de Zandloper vindt u een stukje in het redactionele gedeelte (Zandkorrels) i.v.m. toestemming tot vermelden van namen bij jubilea en dergelijke, er zal een bordje in de kerk worden opgehangen waarin we de bezoeker er attent op maken dat het mogelijk is dat u, bewust of onbewust, op foto s kunt verschijnen (denk aan bijvoorbeeld een doop waarin de dopeling met ouders worden gefotografeerd, maar dus ook mensen die toevallig áchter deze mensen in de banken zitten).

Maar ook in onze ledenadministratie houden we rekening met deze regelgeving en we sluiten zogenaamde verwerkers dan wel privacyovereenkomsten met mensen die diensten verlenen aan onze kerk.  We moeten dan denken aan bijvoorbeeld accountants. Vanzelfsprekend heeft ook de PKN maatregelen genomen om onze privacy te beschermen conform de wettelijke regelgeving.

In het beleidsplan werken we aan dát wat we belangrijk vinden  voor onze gemeente voor de komende jaren. U kunt het na de zomer vinden op onze website!

En dan het volgende: Het tweede weekeind van  juli is er Zuidenveld in Zweeloo  en dan is er daar weer een gezamenlijke tentdienst op zondag 14 juli.

In de Zanddorpen kerken is er die ochtend, 14 juli, GÉÉN dienst in de dorpskerken. Wij willen graag vervoer regelen voor de mensen die niet zelf willen of kunnen afreizen naar Zweeloo. Verzamelen vóór de dorpskerk en dan samen op pad.

Wilt u zich opgeven als vervoerder, dus u hebt een auto en wilt wel enkele mensen meenemen óf wilt u graag van vervoer gebruik maken: Geef u alstublieft op, dan zorgen wij dat u met elkaar in contact wordt gebracht. Opgeven als vervoerder of mee-reiziger 14 juli naar Zweeloo: graag vóór 1 juli bij:

– Geertje Goelema

0524-550556

– Hanneke Koops

06 48425561 of via het <contact>menu op deze site (voorzitter)

 

Een goede zomer gewenst.

Namens de kerkenraad,

Hanneke Koops, voorzitter