De voorganger van vanochtend is dhr. Metselaar en de organist is Dre Kruizinga.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 5 mei is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand april is dit lied 894.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  “Zondag 5 mei” is er weer kinderopvang.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Fam. IJdens-IJdens in de Selkersgoorn, Dalen  en een kaart is gezonden naar: Fam. v/d Ham Dr. Cristiaansplein in Dalen


Zondagsschool

Op de volgende zondagen is er zondagsschool:

   5 Mei, 19 mei en 2 juni.

Aanvang van de zondagsschool is om 10.00 uur in De Weme, en is  voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.


Kerkomroep

Er zijn weer enkele ontvangers voor het volgen van kerkdiensten van onze kerk beschikbaar. Deze ontvangers worden gratis door de kerk in bruikleen verstrekt. Het gebruik hiervan is kosteloos en de ontvanger wordt door de kerk bij u thuis aangesloten via de telefoon of internetverbinding.  Heeft u interesse of vragen hierover? Neem dan gerust contact op met:  Ds. Den Braanker 0524-551251, Klaas van Urk  0524-552332  of Roelof Kamps 0620475822.


Agenda

5-5-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


12-5-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


19-5-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker m.m.v. Muziekvereniging Volharding uit Dalen


26-5-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


2-6-2019  10.00 uur.

Eredienst   Ds. Lamberts – Niers Coevorden


9-6-2019 10.00 uur.

Eredienst ds. Den  Braanker  Pinksteren


16-6-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


23-6-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


30-6-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker  Viering Heilig Avondmaal