De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Jouke Hordijk.

De collecte tijdens de dienst is voor: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië (Noodhulp, KIA) en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 12 mei is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand mei is dit lied 633.


Zondagsschool / Kinderoppas:

Vanmorgen is er weer zondagsschool en kinderoppas in de Weme


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  De volgende data is er weer kinderopvang: 19 mei en 2 juni.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Hidding-Wesseling Schutselaan 28 in Coevorden en naar Mevr. Snijders-Zwaving Westereind 2 in Wachtum.   Een kaart is gezonden naar: Mevr. Brands-Mink  Dr. Cristiaansplein 10 in Dalen.


Kerkomroep:

Er zijn weer enkele ontvangers voor het volgen van kerkdiensten van onze kerk beschikbaar. Deze ontvangers worden gratis door de kerk in bruikleen verstrekt. Het gebruik hiervan is kosteloos en de ontvanger wordt door de kerk bij u thuis aangesloten via de telefoon of internetverbinding. Heeft u interesse of vragen hierover? Neem dan gerust contact op met: Ds. Den Braanker 0524-551251, Klaas van Urk  0524-552332 of Roelof Kamps 0620475822.


Inzameling Goederen:

De laatste inzameling voor de bazaar is op zaterdag 11 mei. U kunt uw spulletjes weer inleveren van 9.30 tot 11.30 uur in de Weme.


Agenda

12-5-2019  10.00 uur

Eredienst Ds. Den Braanker


19-5-2019  10.00 uur

Eredienst Ds. Den Braanker m.m.v. Muziekvereniging Volharding


26-5-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


2-6-2019  10.00 uur.

Eredienst  Ds. Lamberts – Niers Coevorden


9-6-2019  10.00 uur.

Eredienst ds. Den  Braanker  Pinksteren


16-6-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


23-6-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Den Braanker


30-6-2019  10.00 uur. 

Eredienst Ds. Den Braanker  Viering Heilig Avondmaal