De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert van der Klis.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 2 juni is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Lamberts – Niers uit Coevorden.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand mei is dit lied 633.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De volgende data is er weer kinderopvang: 2 juni en 9 juni


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Lamberts-Hegen Hoofdstraat 138 Dalerveen en een kaart is gezonden naar: Fam. Van Oort Voorkamp 8 in Dalen


 Zondagsschool

Op de volgende zondagen is er zondagsschool:

2 juni start de zondagsschool om 10.00 uur in De Weme. Pinksteren 9 juni in de kerk. Op 23 juni wordt in de kerkdienst afscheid genomen van Lieke en Linn en aansluitend volgt het jaarlijkse uitje met de kinderen.


Samen aan Tafel

De laatste keer dit seizoen van “Samen aan Tafel” is op woensdag 19 juni. Degenen die mee willen helpen zijn om 15.00 uur welkom in De Weme. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Hartelijk welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij of u zich van tevoren wilt opgeven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of bij Jeannet den Braanker. Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>formulier op deze site.


Agenda

2-6-2019  10.00 uur.

Eredienst    Ds. Lamberts – Niers Coevorden


9-6-2019  10.00 uur.

Eredienst ds. Den Braanker Pinksteren


9-06-2019  13.00-17.00 uur

Roparun door de kerk


16-6-2019  10.00 uur

Eredienst Ds. Den Braanker.

Bediening Heilige Doop van Eva (Annigje Maria) Knufing


Woensdag 19-6-2019   Samen aan tafel

Vanaf 15.00 uur Koken

Aan tafel is 18.00 uur.


20-6-2019 14.30 uur

Ds. P. A. den Braanker

Dienst in Selkersgoorn


23-6-2019  10.00 uur

Eredienst Ds. Den Braanker  Afscheid kinderen van de zondagsschool.


30-6-2019  10.00 uur

Eredienst Ds. Den Braanker  Viering Heilig Avondmaal


7-7-2019  10.00 uur.

Eredienst Ds. Schuil Veenendaal


14-7-2019

Tentdienst Zuidenveld in Zweeloo

GEEN dienst in Dorpskerk Dalen