VAN DE DIACONIE


Elk jaar kiest de Diaconie een Project, die extra steun kan gebruiken.
Dit jaar in 2021, vanaf de Startzondag op 26 september, starten we hiermee. Deze keer willen we geld inzamelen voor de projectgroep ‘Nei Naoberschap Dalen’. Het project duurt t/m de Oogstdienst op 7 november 2021. Bij de twee ingangen in de kerk, staan hiervoor de collectebussen.

Waar gaat het om bij Naoberschap?
Door de veranderingen in de maatschappij (terugtredende overheid, zorg die naar de gemeente gaat, vergrijzing) wordt het voor sommige inwoners steeds lastiger om zich hierin te redden.
Inwoners van Dalen blijven langer zelfstandig wonen, maar worden naarmate ze ouder worden minder mobiel. De afstand tot veel voorzieningen is soms groot. Dit kan onder meer eenzaamheid en/of sociaal isolement tot gevolg hebben.
Nei Naoberschap Dalen richt zich op alle huishoudens, die een hulpvraag hebben en in 1e instantie zelf geen middelen of sociaal netwerk hebben. Dit kan zowel voor jong als oud, alleenstaand of een gezin zijn.
Goed Naoberschap, burenhulp en omkijken naar elkaar, kan hier een goed antwoord op zijn.

Door en voor Dalenaren. Met elkaar voor elkaar!
Nei Naoberschap Dalen inventariseert de behoefte aan hulp en het aanbod van mensen, die als vrijwilliger hulp willen bieden. Op basis van aanmeldingen zal de hulpvraag gekoppeld worden aan een passende vrijwilliger.

Voorbeelden van Naoberschap:
– Hulp bij het boodschappen doen;
– Tijdelijk onderhoud van huis of tuin;
– Gezelschap bieden, samen activiteiten ondernemen;
– Hulp bij uitleg van regels van de Gemeente of andere instanties;
– Hulp bij invullen van formulieren;
– Ondersteuning van mantelzorgers;
– Vervoer naar arts/ziekenhuis;
– Hulp bieden bij het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen;
– Huiswerkondersteuning

  *   Namens de Diaconie, Alita Dorenbos