Zondagsbrief van 5 maart 2023:

Allemaal hartelijk welkom op deze eerste zondag in de lentemaand!

Het is vandaag ook de tweede zondag in de ‘Veertigdagentijd’. De  voorganger van deze ochtend is onze predikant Peter den Braanker en achter de orgeltoetsen zit vanmorgen organist Geert Meendering.


Het ‘lied van de maand’  (maart), is Lied 543

Na de dienst is iedereen van harte welkom, om onder het genot van een kop koffie of thee, elkaar weer te zien en te ontmoeten én om (weer) even bij te praten.


-Dienst volgende week zondag:

Op zondag 12 maart gaat voor Ds. Peter den Braanker. Het is dan de derde zondag van de ‘Veertigdagentijd.

In deze dienst zal medewerking worden verleend door:

 

o.l.v. dirigent Ronald IJmker. De organist is dan Gerwin van der Plaats. Allemaal heel hartelijk welkom!


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Christenen in Pakistan) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collectemunten uw gift te geven.  Verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen. Tel. 0524 795028  Het is vandaag de eerste zondag van de maand. Er is dan ook gelegenheid om, na de dienst, collectemunten te kopen in de consistorie.


-Autodienst:

 Zondag 12 maart heeft Geertje Goelema autodienst. Wilt u hiervan gebruik maken dan graag uiterlijk zaterdags even bellen met Geertje: 0524 550556


-Om alvast in de agenda te zetten:

Maandag  20 maart 2023          Bijbels Koken in de Weme

Vanaf 15.00 uur kunt u weer  mee helpen te koken en om 18.00 uur gaan we dan aan Tafel.  -Meer info volgt in de Zondagsbrief en het kerkblad de Zandloper.


-Een groet van de gemeente:

 Vorige week, zondag 26 februari, waren de bloemen voor dhr. Roelof Kamps, aan de Weiert 17 in Dalen.    Een kaart, met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar fam. Keuper, Iemakkersteeg 4, Dalen.


-Kaartenverkoop:

Vandaag, op zondag 5 maart, heeft Hennie Siebum weer de kaartentafel klaar staan. Na de dienst, is er dan achter in de kerk,  gelegenheid om mooie kaarten bij Hennie te kopen.  Van harte aanbevolen!


-Kliederkerk in Dalen:

Wat is de Kliederkerk? De Kliederkerk is voor iedereen! Zowel kinderen, jongeren, maar ook volwassenen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Kliederkerk wil zeggen: midden in de chaos, in het geklieder van het dagelijks bestaan is God aanwezig. Vanuit die chaos wil Hij iets moois creëren. Met samen ontdekken en samen vieren, willen we verhalen uit de Bijbel beleven.

Volgende week, zondag 12 maart, van 10.00 tot 12.00 uur is er weer Kliederkerk in de Weme. Allemaal v harte welkom! Wat het thema deze keer is, kun je zelf komen beleven. Meer info, in de Zandloper én de kerkwebsite.


-Ruse – Bulgarije:

Marietta Petkova werd geboren in het Bulgaarse Ruse. Ruse is onze partner-gemeente in Noord-Bulgarije. Tijdens haar jeugd viel Bulgarije onder de invloedsfeer van het Sovjetregime. De vrijheid om naar de kerk te gaan was daarom een gevaarlijke aangelegenheid. Gelukkig gaven haar grootouders haar de beleving en rituelen van het geloof en de kerk aan haar door. Zij was te zien en te horen op zondag 26 februari j.l. in het programma  ‘De Verwondering’  (uitgezonden door KRO-NCRV – NPO2) De moeite waard om nog eens even terug te kijken.

-Spreuk van de maand:

‘Het voordeel van de lente is, dat je ook overdag schaapjes kunt tellen’,


 Agenda

Zondag 19 maart  –  10.00 uur

Ds. P den Braanker  4e zondag ‘Veertigdagentijd’  


Zondag 26 maart   –  10.00 uur

Ds. P den Braanker  5e zondag ‘Veertigdagentijd’  


Zondag 2 april  –  10.00 uur

Ds. H Jumelet uit Erica  Palmzondag