Welkom op deze Palmpasen-zondag

In heel Drenthe is er op Palmzondag de traditie van de Palmpasenoptocht. Kinderen lopen met hun zelf versierde stok, met daarop een broodhaan, door het dorp. In de kerk is het niet zomaar een traditionele optocht. Het is de dag waarop de feestelijke intocht    van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht.  Op deze morgen van Palmzondag is Ds. H. Jumelet, uit Erica,  onze voorganger. De organist is Jouke Hordijk uit Sleen.

Het lied van de maand april,  is Lied: 623: 1, 2, en 9   ‘O hart, spring op vol vreugde, want dit is ongehoord”

Na de dienst is iedereen van harte welkom, om onder het genot van een kop koffie of thee, elkaar weer te zien en te ontmoeten én om (weer) even bij te praten.


-Overzicht van de kerkdiensten met Pasen:

In de stille week voor Pasen en op Paasmorgen zijn er in onze Dorpskerk de onderstaande diensten. Let op: de avonddiensten beginnen om half acht! (niet om 7 uur)

< Paascyclus 2023 >

-Donderdag 6 april  – 19.30 uur

Avonddienst op Witte donderdag:

Viering van het Heilig Avondmaal.

 

-Vrijdag 7 april  –  19.30 uur

Avonddienst op Goede vrijdag:

Een wake bij het kruis.

 

-Zondag 9 april  –  10.00 uur 

Ochtenddienst op Paaszondag:

Het feest van de Opstanding.


 -Autodienst:

Paaszondag 9 april 2023, heeft Henk Dekker autodienst. Wilt u hiervan gebruik maken dan graag uiterlijk zaterdags even bellen met Henk: 0524 223742


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst van vanmorgen is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Armoede Moldavië) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collecte-munten uw gift te geven. Verkrijgbaar aan Mr. Cassastraat 62 in Dalen. Tel. 0524 795028            Vandaag (de eerste zondag van de maand) zijn deze munten ook te koop, na de dienst, in de consistorie.


 -Een groet van de gemeente:

 Vorige week zondag 26 maart, waren de bloemen voor Albert Koops, aan de Hakstee 1 in Wachtum. Een kaart met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar Roel Dijkstra, Stationsstraat 20 in Dalen.


-Kliederkerk in Dalen:

Volgende week, Zondag 9 april 2023, is het Eerste Paasdag. Met Pasen is het bij veel mensen de gewoonte om te brunchen. Dit keer is er na de dienst geen koffie onder het orgel, maar een brunch in de Weme, met iedereen van de Kliederkerk. Zo kunnen we passend bij het jaarthema Aan Tafel!’ , de 3de keer Kliederkerk samen afsluiten.  Iedereen is van harte welkom!


-Paascollecte 2023: ‘Uit liefde voor jou’

 Het is Pasen. Na veertig dagen van inkeer en bezinning vieren we volgende week zondag het feest van Jezus opstanding, die zijn leven uit liefde voor ons heeft gegeven. Het geeft ons hoop en zet ons aan om Zijn liefde te delen met de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg.  Om alle activiteiten die horen bij deze gedachte, is er naast de inzet van mensen ook geld nodig. Daarom doen we een beroep aan u. In de stille week voor Pasen wordt de Paascollecte-brief bij u in de bus gedaan. Deze Paascollecte wordt van harte bij u aanbevolen!    Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.


-Spreuk van de zondag: 

Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je al weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.

Dalai Lama-            


 Agenda

Zondag 16 april  –  10.00 uur

Ds. P den Braanker


Zondag 23 maart   –  10.00 uur

Ds. H. Katerberg uit Borger

  ‘Drentstalige dienst’