Voorganger: Ds. H. Jumelet, Erica

Organist: Dre Kruizenga

 

Liturgie

 

Lied van de maand te zingen voor de dienst;       lied 1014

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied                           psalm 89:1,5

Stil gebed

Bemoediging en groet,

Zingen                                   lied 216: 1,2,3

1
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
2
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
3
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Verootmoediging

Zingen                                   lied 836: 1,2,3

Leefregel

Zingen                                   lied 836: 4,5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Eerste lezing: Psalm 8

Tweede lezing Lucas 18: 9 t/m 14

Zingen                                   Lied 8B: 1,2,3,4 (Zie de zon, zie de maan)

Preek

Orgelspel

Zingen                                   lied 791: 1,2,3,4,5,6

In Memoriam

Stilte

Zingen                                   Lied 904: 1

Dankzegging en voorbeden en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen lied 422: 1,2,3

Zegen

Zingen:                                  Amen (3x)