Voorganger: Ds. B de Groot, Zweeloo

Organist: Dre Kruizinga

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 119a

Welkom/Afkondigingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staand)             Lied 281: 1, 2 en 3

Votum en groet

Zingen:                                 Lied 281: 4, 4 en 6

Gebed

Zingen:                                 Lied 8: 1, 2, 3 en 4

Gebed

Schriftlezing: Job 1

Zingen:                                 Lied 598

Preek

Zingen:                                  Lied 850: 1, 2, 3, 4 en 5

Dankgebed, wordt afgesloten met gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven.

Zingen slotlied (staand)        Lied 422: 1, 2, 3

Zegen

Zingen:                                  Amen 3x