De wereld is van iedereen

Lied van de maand: Lied 1014


Geef vrede door van hand tot hand

 

 1. Geef vrede door van hand tot hand,

je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

 

 1. Geef vrede door van hand tot hand,
  met liefde, onze redding.
  Wees vriendelijk in woord en daad,
  bewogen om Gods schepping.

 

 1. Geef vrede door van hand tot hand,
  als brood om uit te delen.
  Kijk ieder mens met warmte aan,
  zo kunnen breuken helen.

 

 1. De sterke zachte hand zij dank,
  die meer dan troost kan geven.
  Als woorden stokken spreekt de hand,
  in vriendschap, steun en zegen.

 

 1. Geef Christus door van hand tot hand,
  zijn liefde schenkt ons leven.
  Geef vrede door, geef haar een kans,
  een schat om uit te delen.

 

Voor de dienst fluitspel van Sil

 

Kinderkoor komt zingend de kerk binnen

 

Woord van Welkom

Groet:                                                          

Voorganger:                 In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de Naam van de Heer,

Gemeente:                    die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                 die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                   en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering  (daarna gaat gemeente zitten)

 

Zingen: 8b  Zie de zon, zie de maan

1 Zie de zon, zie de maan

Zie de sterren in hun baan,

Sterren ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

2 Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen als hij zingt,

druppels ontelbaar in de oceaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,

Ruik de geuren in de lucht,

Geuren ontelbaar zweven af en aan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

4 Voel je hart, voel je huid,

Voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

5 Zie ik de zon, de sterren en de maan,

wat een wonder dat ik mag bestaan !

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

Gedicht De Wereld

 

Kinderkoor zingt       En zo is het gegaan

Mensen willen weten hoe de wereld is ontstaan
hoe alles is begonnen, hoe dat vroeger is gegaan
ze zoeken naar het antwoord op die ene grote vraag
maar wat er ook gevonden wordt, het blijft ontzettend vaag
ze zeggen dat het ooit begon met een grote knal
en door die explosie ontstond toen het heelal
maar deze theorie slaat de plank behoorlijk mis
ik zal je nu vertellen wat de echte waarheid is

Refrein.
In het begin schiep God de hemel en de aarde
Hij maakte de zon, de sterren en de maan
de bomen en de planten, de dieren en de mens
Hij sprak en toen was het er: en zo is het gegaan!

En dan volgt nu de vraag: Waar komt de mens vandaan?
ze zeggen dat de mensen uit de apen zijn ontstaan
een andere gedachte is, als ik me niet vergis
de theorie van Darwin: De mens komt van de vis
Ammehoela, wat een onzin, wat een mega kletsgepraat
lees maar in de bijbel hoe het daar geschreven staat
we stammen echt niet af van de aap of van de vis
ik zal je nu vertellen wat de echte waarheid is
Refrein.

 

Mensen willen weten hoe het in de toekomst gaat
en sommigen geloven dat het in de sterren staat
ze denken het te zien aan de stand van de planeten
en zoeken daar het antwoord maar dat kunnen ze vergeten
want sterren zeggen niets over wat gebeuren zal
de enige die dat weet is de God van het heelal
dus maak je maar niet druk voor de dag van morgen
want God heeft jou gemaakt en Hij zal voor je zorgen
Refrein.

Gebed
Schriftlezing: Matteüs 5: 13-16

De bijzondere taak van de leerlingen

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in de wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid. Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren’

Zingen: Lied 162b In het begin lag de aarde verloren

In het begin lag de aarde verloren

In het begin in de duisternis;

God sprak zijn woord en het licht werd geboren,

’t licht dat vandaag onze dag nog is.

 

In het begin is de aarde gekomen,

In het begin uit de diepte der zee.

In het begin kwam het gras en de bomen,

Bloeiden de bloemen en graasde het vee.

 

In het begin riep God mensen tot leven,

In het begin was het woord in hun mond.

Wat was het goed om op aarde te wonen,

Wat was God blij dat de wereld bestond.

 

Nikki gaat voor ons zingen

All of me

VERHAAL: De man in de wolken  

Kinderkoor zingt:  Hokjes vakjes

Ik praat een beetje moeilijk                   Ik hou van mooie kleren
Je bent een stotteraar                             Je bent een mode pop
Ik hou van rustig aan doen                   Soms heb ik last van pukkels
Je bent een treuzelaar                            Hé vieze puistenkop
M’n tanden staan naar voren                Ik kom uit Suriname
Een echte beugelbek                              Je bent een zwarte piet
En ik heb ze verloren                              Mijn vader is een Marokkaan
Je hebt een fietsenrek                            Ha ha een Islamiet

Refrein:

Hokjes vakjes                                          Ik voel me vaak niet lekker
We stoppen iedereen                             Je bent een ouwe zeur
In hokjes vakjes                                       Ik draag een keurig brilletje

als ze anders zijn dan wij                      Een echte directeur

Blokjes plakjes                                         Vergeet ik weer m’n schooltas
We snijden iedereen in                          Je bent een sloddervos

Blokjes plakjes                                         M’n haar is niet gewassen

Als ze anders zijn dan wij                       Hé vuile luizenbos

Inzameling van de gaven

Kinderkoor zingt: Hallo Wereld

Refrein:  Hallo wereld wereld, de wereld is van mij.
Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij.
Hallo wereld wereld, de wereld is van jou.
Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan rood-wit-blauw.
En wat ik doe doe doe, doe ik samen met jou,
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.
Hallo wereld, hééééééé!
Ja jij, je bent van ons allemaal.

Hallo raam!                                        Als je leeft
Goeiemorgen nieuwe dag!              snap je de mensen om je heen.
Hallo bed,                                          Als je leeft,
waarin ik net nog lekker lag            dan weet je: ik ben niet alleen..
Hallo boek,                                        Want een boek
met je verhalen zo mooi:                 meteen al bij de eerste zin,
verre landen, nieuwe mensen        dat opent alle alle grenzen
komen wonen in m’n hoofd.           en draagt jou de wereld in.

Refrein
Hallo deur,                                          En wat ik doe doe doe,
hallo straten,                                      doe ik samen met jou,
hallo plein!                                         En waar ik ga ga ga,
Hallo zon,                                            ga ik samen met jou.
die op alle mensen schijnt.               Hallo wereld, hééééééé!
Ha die buurman!                                Ja jij, je bent van ons allemaal…..
Kom, vertel me je verhaal.
Je kwam van ver, nu ben je hier,
We zijn hier samen, allemaal

Refrein

Slotlied lied 216

Dit is een morgen als ooit de eerste

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Zegen

Zingen: Amen Amen Amen