Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 695

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 87

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 691

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 705

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Handelingen 2: 14 – 24

Zingen:                   Lied 906: 6

2e Schriftlezing:      Handelingen 2: 37 – 42

Zingen:                   Lied 906: 8

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 971

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 303

Zonne en Maan

1. Zonne en maan,
water en wind,
de bloem en het kind
schiep onze God.
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2. Jezus, Gods Zoon,
leefde en stierf
voor allen, voor ons.
Hij leeft vandaag hier onder ons,
hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3. Geest die ons troost,
levend nabij,
genezing en vuur.
Adem van God,
kracht onderweg
dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).