Voorganger: Ds. F den Arend, Exloo

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 633

Welkom

Intochtslied:                          Lied 65:1,2.

Votum en Groet.

Gebed
Zingen:                                  Lied 207:alle verzen.

Leefregel

Zingen:                                  Lied 653:1.4,6,7.

Schriftlezing Lucas 7:1-10.

Zingen:                                  Lied 793:alle verzen.

Preek.

Zingen:                                  Lied601:alle verzen.

Dankgebed-Voorbeden-Onze Vader.

Slotlied (staande)                 Lied 704:alle verzen.

Zegen.

Zingen:                                  Amen (3x).