De dienst van deze zondag in onze Dorpskerk, gaat i.v.m. het ‘Coronavirus’ NIET door!

Wel wordt de dienst live opgenomen en kunt u de dienst <online> mee maken! In beeld en geluid!

Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Weeszondag.

 

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied:        Lied 213: 1, 2 en 5

 

Bemoediging en groet

Muziek:                  Lied 664 (Met hart en ziel III, CD 2, nr. 20)

 

Kyrië-gebed

Orgelspel:               Lied 985

 

Gebed om de opening van het woord

 

1e Schriftlezing:     Handelingen 1: 1 – 14

 

Orgelspel:               Lied 663

 

2e Schriftlezing:     Handelingen 1: 15 – 28

 

Muziek:                  Lied 665

 

Overdenking

Orgelspel

 

Zang:                      Lied 636 (met hart en ziel II, CD 2 nr. 31)

 

Gebeden

Slotlied:                  Lied 978

 

Zegen

Orgelspel