Pinksterviering

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

m.m.v. Greetje Pos, dwarsfluit

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 695

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 672: 1, 6 en 7

Groet:

Voorganger:                   In de Naam van de Vader, en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                      en niet laat varen het werk van zijn                                               handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Muziek:                          Chanson de Matin, Edward Elgar

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                     Lied 867

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:             Ezechiël 37: 1 – 14

Zingen:                           Lied 610

2e Schriftlezing:             Handelingen 2: 1 – 13

Muziek:                          Left thine eyes, Felix Mendelssohn

Preek

Muziek:                          O for the wings of a dove,

Felix Mendelssohn

Zingen:                           Lied 984

Gebeden

Inzameling van de gaven

Muziek tijdens de collecte:

Menuet uit Suite in B klein,

                                       Johann Sebastian Bach

Slotlied (staande):          Lied 146c: 1, 4 en 7

Zegen

Zingen:                           Amen (3x)