Voorganger: Ds. H Veltman, Almelo

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied                                                   Psalm 92: 1 en 2

Groet en bemoediging

Drempelgebed

Zingen                                                               Psalm 92: 3 en 7

Het gebed voor de nood van de wereld

Glorialied:                                                          Psalm 113: 1 en 3

Gebed van de zondag

Lezing:                                                              Deuteronomium 10: 12 – 21

Zingen:                                                             Psalm 15: 1 en 4

Lezing:                                                              Marcus 7: 1 – 23

Zingen:                                                             Lied 834: 1, 2 en 3

Overdenking

Orgelspel

Zingen:                                                             Lied 823: 1 t/m 5

Dienst der gebeden

Collectes

Slotlied                                                              Lied 969: 1 – 4

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord
één wordt de mensheid door zijn troost
de wereld door zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ‘t gouden koord
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zending en Zegen