Voorganger: Ds. F den Arend. Exloo

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 745

Welkom:

Zingen:               Aanvangslied: (staande) Psalm 149:  verzen 1,  2.

Votum en Groet:

Gebed:

Zingen:               Lied 834: alle verzen

Leefregel:

Zingen:               Lied 863:  verzen 1,  2, 3, 4.

1e Schriftlezing: Jesaja 57:14-21.

Zingen:               Lied 25:  verzen 1, 2, 3, 4.

2e Schriftlezing: Mattheus 9:9-13

Zingen:               Lied 747:  verzen1,2.

Preek:

Zingen:               Lied 601:  alle verzen

Dankgebed-Voorbeden-Onze Vader.

Slotlied ( Staande ) Lied 425

Zegen.

Zingen:                Amen (3 X )