Voorg. Ds. F den Arend, Exloo

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 712

Welkom door de ouderling van dienst

 

Intochtslied (staande)     Psalm 107 : 1,4.

Votum en groet

Gebed.

 

Zingen:                          Psalm 65 : 1,2.

1e Schriftlezing Prediker 7 : 8-14.

Zingen:                          Lied 345 : 1,3.

2e Schriftlezing: Lukas 9 : 57-62

Zingen:                          Lied 313 : 1,3,4.

3e Schriftlezing: Openbaringen 21 : 1-5.

Zingen:                          Lied 601 : alle verzen.

Preek.

Orgelspel

 

Zingen:                          Lied 23c : alle verzen.

Dankgebed-Voorbeden-Onze Vader.

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande):          Lied 793: alle verzen.

Zegen.

Zingen:                          Amen (3x).