Voorganger: ds. F. den Arend uit Exloo,

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand: te zingen voor de dienst : Lied 729

Welkom

Intochtslied :  Psalm 72 :  1,  2

Votum, Groet, Gebed

Zingen Lied  705 :  alle verzen

1e Lezing :  Deuteronomium 17    vers 14 tot 20

Zingen Lied  835 : alle verzen

2e Lezing : Marcus 12  vers 38 – 44

Zingen Lied  634 : alle verzen

Preek

Zingen Lied 601 :  alle verzen

Gebeden, collecte

Slotlied : 416 : alle verzen

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen

Gemeente: 3 x Amen