Voorganger: Ds. B de Groot, Zweeloo,

Organist: Geert Meendering.

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 499

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied:   275: 1 en 2

Bemoediging en groet

Vervolg intochtslied:   275: 3, 4 en 5

 

Kyriëgebed

Glorialied:  906: 1, 2, 4 en 8

 

Zondagsgebed

1e lezing:  Psalm 139: 1-12

Zingen   Psalm:  139: 1, 3 en 5

2e lezing:   Psalm 139: 13-24

Zingen   Psalm:  139: 7, 12 en 14

 

Preek

 Orgelspel

 Zingen Lied 513:  1-4

 

Gebeden: Dankgebed-voorbede-stilgebed-Onze Vader

 Slotlied 418:   1-4

 Zegen

 Collecte:  Tijdens de dienst is er geen rondgangscollecte.

Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie    (Jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk} én voor de kerk.